کنکور سخت یا آسان

کدام کنکور برای داوطلبان بهتر است ؟ سخت یا آسان ... ؟!

سوال همیشگی و کلیشه ای !

کنکور سخت بهتره یا آسان ...

 

همیشه در صحبت با دانش آموزان گفتم و باز هم تکرار میکنم !

برای کسی که درس خونده باشه و به مباحث مسلط باشه فرقی نداره ...

 

گرچه کنکور سخت فیلتر عادلانه تری داره !!!

نظرات

دیدگاه ارسال کنید