مقاله هک کنکور

آینده کنکور به کجا خواهد رسید ؟! حذف یا ادامه فرایند برگزاری ؟! با ما همراه باشید تا در ادامه مطلب به این موضوع بپردازیم:

تشریح مفهوم " تراز " در کارنامه‌

اگر توجه کنیم،‌ مفهوم " درصد "، وضعیت آموخته ‌های داوطلب را برای خود او مشخص می‌کند؛ اما وضعیت وی در بین داوطلبان دیگر هنوز معلوم نیست. اگر داوطلبان...