"کُدینگ لغات زبان انگلیسی" - مقطع دهم

مجموعه کامل لغات مهم کنکوری مقطع دهم

قیمت: 80,000 تومان 100,000 تومان
  • فهرست
  • توضیحات
نام دانلود پخش نوع
"کُدینگ لغات زبان انگلیسی" - مقطع دهم دسترسی پس از خرید جزو پکیج

شما می توانید با خرید این پکیج، با خیال راحت تمامی لغات مهم کنکور در مقطع دهم را یاد بگیرید.

اینک پیش روی شما عزیزان مجموعه ” 1 در 3 ” قرار دارد. در این مجموعه سعی شده مطالب به گونه ای تنظیم گردد که برای تمامی سطوح علمی مختلف دوره دوم متوسطه از سال دهم، یازدهم و در مجموع کنکور، قابلیت استفاده داشته باشد. روش های کدگذاری و نیز ریشه شناسی، امروزه به عنوان بهترین روش یادگیری لغات در دنیا به رسمیت شناخته شده اند. این روش ها شامل دو مرحله است : اول یافتن کلید واژهای و دوم ترکیب شناسی از لحاظ آوایی و تصویرسازی مناسب با استفاده از کلید واژه و نهایتا ایجاد ارتباطی معنی دار در یادگیری لغات! استفاده از این روش عالوه بر ایجاد انگیزه و نشاط برای یادگیری زبان، به ماندگاری مطالب در حافظه بلند مدت نیز منجر خواهد شد. این دو روش در کنار دیگر شیوه های یادگیری لغات مانند الیتنر و ... به طور موکد توصیه می گردد. ابتدا لغات را با روش کدینگ که بهتر در ذهن می نشیند آموزش داده و پس از آن از روش ریشه شناسی نیز برای آموزش استفاده شده است. آن چه که در حال حاضر از نظر شما دوستان عزیز خواهد گذشت، مربوط است به لغات کدینگ انگلیسی سال دهم دوره متوسطه دوم!