علوم و فنون ادبی کنکور

مباحث کامل درس علوم و فنون ادبی کنکور

قیمت: 72,000 تومان 80,000 تومان
  • فهرست
  • توضیحات
نام دانلود پخش نوع
علوم و فنون ادبی کنکور دسترسی پس از خرید جزو پکیج

درس زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی ایران اسلامی جایگاه ارزشمندی دارد

از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر موثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی و فرهنگی فعلی است

همان طور که مشخص است یکی از دروس تخصصی گروه علوم انسانی، علوم و فنون ادبی است تا دانش آموزان مهارت لازم را کسب کنند و بتوانند در زندگی خود با آثار ادبی برخوردی مناسب داشته باشند

در جزوه 34 صفحه ای حاضر دانش آموزان می توانند مباحث علوم و فنون کتب پایه دهم و یازدهم از جمله انواع تشبیه، عروض، قافیه و... همچنین تاریخ ادبیات پایه دهم و یازدهم را مطالعه و جمع بندی کنند