فیزیک مبحث بازتاب و شکست امواج

فیزیک کنکور سال دوازدهم

قیمت: 16,000 تومان 40,000 تومان
  • فهرست
  • توضیحات
نام دانلود پخش نوع
درسنامه فیزیک کنکور سال دوازدهم مبحث بازتاب و شکست امواج دسترسی پس از خرید جزو پکیج
پاسخنامه فیزیک کنکور سال دوازدهم مبحث بازتاب و شکست امواج دسترسی پس از خرید جزو پکیج

درسنامه فیزیک کنکور سال دوازدهم مبحث بازتاب و شکست امواج همراه با تست های سری بندی شده و کنکورهای سال های گذشته داخل و خارج