فیزیک مبحث امواج ایستاده

فیزیک کنکور سال دوازدهم

قیمت: 72,000 تومان 80,000 تومان
  • فهرست
  • توضیحات
نام دانلود پخش نوع
درسنامه فیزیک کنکور سال دوازدهم مبحث امواج ایستاده دسترسی پس از خرید جزو پکیج
پاسخنامه فیزیک کنکور سال دوازدهم مبحث امواج ایستاده دسترسی پس از خرید جزو پکیج

درسنامه فیزیک کنکور سال دوازدهم مبحث امواج ایستاده همراه با تست های سری بندی شده و کنکورهای سال های گذشته داخل و خارج