فیزیک مبحث هسته ای

فیزیک کنکور سال دوازدهم

قیمت: 48,000 تومان 60,000 تومان
  • فهرست
  • توضیحات
نام دانلود پخش نوع
درسنامه فیزیک کنکور سال دوازدهم مبحث فیزیک هسته ای دسترسی پس از خرید جزو پکیج
پاسخنامه فیزیک کنکور سال دوازدهم مبحث فیزیک هسته ای دسترسی پس از خرید جزو پکیج

درسنامه فیزیک کنکور سال دوازدهم مبحث فیزیک هسته ای همراه با تست های سری بندی شده و کنکورهای سال های گذشته داخل و خارج