فیزیک مبحث دما و گرما

فیزیک کنکور سال دهم

قیمت: 108,000 تومان 120,000 تومان
  • فهرست
  • توضیحات
نام دانلود پخش نوع
درسنامه فیزیک کنکور سال دهم مبحث دما و گرما دسترسی پس از خرید جزو پکیج
پاسخنامه فیزیک کنکور سال دهم مبحث دما و گرما دسترسی پس از خرید جزو پکیج

فصل گرما، فصلی متوسط است !

جز 35 درصد متوسط کنکور محسوب میشود و با تسلط بر تست های این جزوه به راحتی می توانید تست های کنکور را پاسخ دهید

از این فصل معمولا در کنکور تجربی 3  و در کنکور ریاضی 4  تست مطرح می شود

------------------------------------------------------------------------

ویژگی های جزوه :

ارائه 6 درسنامه و تست های طبقه بندی شده به شرح زیر :

درسنامه یکم : دما و دماسنجی همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 8  تست

تست های متوسط : 5  تست

تست های سخت : 3  تست

درسنامه دوم : انبساط ها همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 10  تست

تست های متوسط : 12  تست

تست های سخت : 12  تست

درسنامه سوم : گرما همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 10  تست

تست های متوسط : 10  تست

تست های سخت : 11  تست

درسنامه چهارم : تغییر حالت های ماده همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 6  تست

تست های متوسط : 15  تست

تست های سخت : 20  تست

درسنامه پنجم : روش های انتقال گرما همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 6  تست

تست های متوسط : 10  تست

تست های سخت : 6  تست

درسنامه ششم : قانون گازها همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 5  تست

تست های متوسط : 10  تست

تست های سخت : 8  تست

همراه با تست کنکورهای سراسری داخل و خارج از ازل تا ابد

تعداد کل تست های این فصل : 262 تست