فیزیک مبحث اندازه گیری و چگالی

فیزیک کنکور سال دهم

قیمت: 54,000 تومان 60,000 تومان
  • فهرست
  • توضیحات
نام دانلود پخش نوع
درسنامه فیزیک کنکور سال دهم مبحث اندازه گیری و چگالی دسترسی پس از خرید جزو پکیج
پاسخنامه فیزیک کنکور سال دهم مبحث اندازه گیری و چگالی دسترسی پس از خرید جزو پکیج

فصل چگالی و اندازه گیری فصلی بسیار ساده است

در واقع ساده ترین فصل کنکور و جز 25 درصد متوسط کنکور محسوب می شود، اما این فصل بسیار پایه ای است و قسمت تبدیل یکاها در تمام فیزیک جز الزامات است

از این فصل معمولا در کنکور تجربی و ریاضی 1 تست مطرح می شود

----------------------------------------------

ویژگی های جزوه :

ارائه 3  درسنامه و تست های طبقه بندی شده به شرح زیر :

درسنامه یکم : کمیت های فیزیکی و تبدیل یکاها همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 8  تست

تست های متوسط : 5  تست

تست های سخت : 5  تست

درسنامه دوم  : اندازه گیری و تخمین مرتبه بزرگی همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 5  تست

تست های متوسط : 5  تست

تست های سخت : 5  تست

درسنامه سوم : چگالی همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 5  تست

تست های متوسط : 5  تست

تست های سخت : 12  تست

همراه با  تست های کنکور سراسری از ازل تا ابد

تعداد کل تست های این فصل : 72 تست