فیزیک مبحث کار و انرژی

فیزیک کنکور سال دهم

قیمت: 90,000 تومان 100,000 تومان
  • فهرست
  • توضیحات
نام دانلود پخش نوع
درسنامه فیزیک کنکور سال دهم مبحث کار و انرژی دسترسی پس از خرید جزو پکیج
پاسخنامه فیزیک کنکور سال دهم مبحث کار و انرژی دسترسی پس از خرید جزو پکیج

فصل کار و انرژی فصلی متوسط است و جز 35 درصد متوسط کنکور محسوب می شود

با تسلط بر تست های این جزوه به راحتی می توانید تست های کنکور را پاسخ دهید

از این فصل معمولا در کنکور تجربی 2  و در کنکور ریاضی 3  تست مطرح میشود

-----------------------------------------------------------------------

ویژگی های جزوه :

ارائه 7 درسنامه و تست های طبقه بندی شده به شرح زیر :

درسنامه یکم : انرژی جنبشی همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 5  تست

تست های متوسط : 5  تست

تست های سخت : 5  تست

درسنامه دوم  : کار نیروی ثابت همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 4  تست

تست های متوسط : 8  تست

تست های سخت : 4  تست

درسنامه سوم : کار و انرژی جنبشی  همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 7  تست

تست های متوسط : 12  تست

تست های سخت : 10  تست

درسنامه چهارم : کار و انرژی پتانسیل همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 4  تست

تست های متوسط : 10  تست

تست های سخت : 9  تست

درسنامه پنجم : پایستگی انرژی مکانیکی همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 5  تست

تست های متوسط : 20  تست

تست های سخت : 15  تست

درسنامه ششم : کار و انرژی درونی همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 5  تست

تست های متوسط : 15  تست

تست های سخت : 12  تست

درسنامه هفتم : توان و بازده همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 5  تست

تست های متوسط : 8  تست

تست های سخت : 11  تست

همراه با تست کنکورهای سراسری داخل و خارج از ازل تا ابد

تعداد کل تست های این فصل : 215 تست