فیزیک مبحث فشار

فیزیک کنکور سال دهم

قیمت: 72,000 تومان 80,000 تومان
  • فهرست
  • توضیحات
نام دانلود پخش نوع
درسنامه فیزیک کنکور سال دهم مبحث فشار دسترسی پس از خرید جزو پکیج
پاسخنامه فیزیک کنکور سال دهم مبحث فشار دسترسی پس از خرید جزو پکیج

فصل فشار فصلی است متوسط !

جز 35 درصد متوسط کنکور محسوب میشود

با تسلط بر تست های این جزوه به راحتی می توانید تست های کنکور را پاسخ دهید

از این فصل معمولا در کنکور تجربی 2  و در کنکور ریاضی 3  تست مطرح می شود

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ویژگی های این جزوه 

ارائه  4 درسنامه به همراه  تست های طبقه بندی شده به شرح زیر :

درسنامه یکم : حالت های ماده و نیروی بین مولکولی همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 5 تست

تست های متوسط : 5 تست

تست های سخت : 5 تست

درسنامه دوم  : فشار و لوله های U  شکل همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 15  تست

تست های متوسط : 20  تست

تست های سخت : 25  تست

درسنامه سوم : اصل ارشمیدس و شناوری  همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 5  تست

تست های متوسط : 5  تست

تست های سخت : 3  تست

درسنامه چهارم : اصل برنولی همراه با تست های درجه بندی شده با پاسخ های مگاتشریحی

تست های آسان : 5  تست

تست های متوسط : 5  تست

تست های سخت : 5  تست

همراه با تست کنکورهای سراسری داخل و خارج از ازل تا ابد

تعداد کل تست های این فصل : 159 تست